• Prevádzkoví zamestnanci

   • Ekonomická prevádzka

    Administratívny pracovníčka

     

    Školník

    • Jozef Rýdzi

     

    Školská jedáleň

    Vedúca školskej jedálne
    Hlavná kuchárka
    • Ľudmila Popovičová
    Pomocné kuchárky
    • Anna Nitschneiderová
    • Iveta Kuricová

     

    Upratovačky

    Základná škola
    • Erika Cíferská
    • Magda Púčiková
    • Ľubica Prísečanová
    Materská škola
    • Jarmila Hajdinová
    • Iveta Hrdličková
    • Alena Kočišeková