• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná výchova

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     23.8.2021
    • Požiadavky:
     Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)

     Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

     Ďalšie požiadavky
     • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
     • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
     • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
     • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
     • rešpektovanie pravidiel
     • systematická práca
     • schopnosť kooperácie v tíme

     Kontaktná osoba
     Adriana Cífersská
     +421907779094
   • Školský špeciálny pedagóg pre MŠ

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.9.2021
    • Požiadavky:
     • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi

     • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať

     • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti

     • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť

     • rešpektovanie pravidiel

     • systematická práca

     • schopnosť kooperácie v tíme

     Prax v odbore výhodou.


     Kontaktná osoba
     Adriana Cíferská
     0907779094