• Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Adriana Cíferská
    • Mgr. Adriana CíferskáRiaditeľka
     adriana.ciferska(zavinac)zscasta.sk
     riaditelka(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Jozef Jakuš
    • Mgr. Jozef JakušZástupca
     jozef.jakus(zavinac)zscasta.sk
     zastupca(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Katarína Branišová
    • Mgr. Katarína BranišováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     katarina.branisova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Zuzana Čamajová
    • Mgr. Zuzana ČamajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     zuzana.camajova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Anna Klasová
    • Mgr. Anna KlasováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     anna.klasova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Žofia Lipovská
    • Mgr. Žofia LipovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
     zofia.lipovska(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Martina Gríková
    • Mgr. Martina GríkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     martina.grikova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Zlatka Blahutová
    • Mgr. Zlatka BlahutováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
     zlatka.blahutova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Karolína Fedáková
    • Mgr. Karolína FedákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     karolina.fedakova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Ľubica Cíferská
    • Mgr. Ľubica CíferskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     lubica.ciferska(zavinac)zscasta.sk
    • RNDr. Iveta Jakubcová
    • RNDr. Iveta JakubcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.B
     iveta.jakubcova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Adriana Tichá
    • Mgr. Adriana TicháUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A
     adriana.ticha(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Tamara Bejdáková
    • Mgr. Tamara BejdákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.B
     tamara.bejdakova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Monika Walterová
    • Mgr. Monika WalterováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.
     monika.walterova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Zuzana Pudmarčíková
    • Mgr. Zuzana PudmarčíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.
     zuzana.pudmarcikova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Filip Pudmarčík
    • Mgr. Filip PudmarčíkUčiteľ
     filip.pudmarcik(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Denisa Polakovičová
    • Mgr. Denisa PolakovičováUčiteľka
     denisa.polakovicova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Monika Porkertová, PhD.
    • Mgr. Monika Porkertová, PhD.Učiteľka
     monika.porkertova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Gabriela Molnárová
    • Mgr. Gabriela MolnárováŠpeciálna pedagogička
     gabriela.molnarova(zavinac)zscasta.sk
    • PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
    • PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.Sociálna pedagogička
     barbora.drexlerova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skalová
    • Mgr. Bronislava Kočišek SkalováPedagogická asistentka
     bronislava.kocisek.skalova(zavinac)zscasta.sk
    • Barbora Hajdinová
    • Barbora HajdinováPedagogická asistentka
     barbora.hajdinova(zavinac)zscasta.sk
    • Bc. Lenka Dukátová
    • Bc. Lenka DukátováAsistentka učiteľa
     lenka.dukatova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Henrieta Mosoriaková
    • Mgr. Henrieta MosoriakováPedagogická asistentka
     henrieta.mosoriakova(zavinac)zscasta.sk
    • Ing. Dáša Detvanová
    • Ing. Dáša DetvanováVychovávateľka
     dasa.detvanova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Andrea Šándorová
    • Mgr. Andrea ŠándorováVychovávateľka
     andrea.sandorova(zavinac)zscasta.sk
    • Božena Kurkinová
    • Božena KurkinováVychovávateľka
     bozena.kurkinova(zavinac)zscasta.sk
    • Mgr. Vladimír Banský
    • Mgr. Vladimír BanskýUčiteľ
     vladimir.bansky(zavinac)zscasta.sk
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.Učiteľka