• Školský časopis

   • Školotoč č. 2 2016/2017

   • V čísle nájdete:

    • Hviezdoslavov Kubín
    • Múzeum holokaustu v Seredi
    • Testovanie 9
    • Deň narcisov
    • Noc v knižnici
    • Multikultúrny deň v našej škole
    • Chemická olympiáda
    • Biblická olympiáda
    • Výlet Žilina
    • 8. ročník Modrý gombík
    • Chemické vtipy
    • Naše projekty
    • „Častofské“ chemické video
    • Tešíme sa na ...

    ...a veľa iného