• Školský klub detí

     • Stránka školského klubu detí
     • Stránka školského klubu detí

     • 04.07.2021 19:49
     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
     • viac